1024x1024-1968700.jpg
1024x1024-1968699.jpg

Mobile Infantry was a Bridge Commander Clan created on March 25th, 2003 in Stock 1.0 BC which is a Estimate due to not knowing the exact date remembered. M.I. was the Only original Polish clan to feature Polish Players. Major reform was in 2006 and from that day in M.I. began a Nationalist Era of Membership.

 

Era's of Membership:

2002-2006 - International M.I.:

XO Leaders:

Milla/Cleo

Raistlin

Scott Henry

Nemesis (aka XFS Infiltrator)

 

2006-2009 - Nationalist M.I.:

Roster:

C-in-C's Command HQ Staff:

 • General Nakamura
 • General Predator
 • Lieutenant General Sovereign - Chief of Staff

Members:

 • Colonel Hunter - M.I. Corps of Engineers
 • Major General Nev
 • Major Ferox
 • Junior Lieutenant Gary
 • Senior Corporal Lasek
 • Senior Corporal Pisarz
 • Senior Corporal Burak-Palpatin
 • Private Deimos
 • Private Rikkii
 • Private Browarek

BC Mods Supported:

 • Stock 1.0/1.1
 • Enemies of Life: 1.2 to 1.4
 • KM 0.9 to KM 1.0

War M.I. Participated in:

Stock 1.0 - War with Dominion Warriors, NoFear, Space Pirates

 

DW were blasted away in the 2003 - 2004 wars by M.I. Dominion Warriors of Stock BC was a strong clan but very inexperienced, they continually broke the DWQZ Accords similar to the Khitomer Accords

 

No Fear was an M.I. Splinter group of Poles created by Rikkii and Browarek to piss off Malecki in January of 2007, and they definately did that.... Causing a 5 month war with =NF= and it's disband.

 

MI - NF War - "If you encounter great man with handful of his troops, join them, learn, gain rank, you'll become great one day too. If you fight that man and his troops, you will lose, for he is superior in experience and skill."

 

Stock 1.1, EoL 1.2 to 1.4 - XFS Wars

 

KM 0.9 to 1.0 - Black Dragons, the other DD, NoFear, Night Angels, Federation Attack Division, IBKW, Federation Empires

 

BD we're finished off by my genius intel commando plan, they allied themselves with NF. Of course I couldn't allow that alliance to grow any stronger.

 

So I went in disguise into BD servers, taken some pics of their officers tags and names, talked a bit to them to learn their way of talking. Rest of operation was to disguise myself as one of ranking BD officers and attack NF and declare in the name of BD that alliance is cancelled and there is BD-NF war.

 

Fuckin NF whores took the bait like morons. After that incident, BD called Command meeting of their HQ. they disbanded afterwards.

 

M.I had a 3 month Temporary alliance from February 2007 to May 2007 with Federation Attack Division, which FAD backstabbed M.I. Document follows:

 

Dziœ rano o godzinie 10:17 Zawarty zosta³ sojusz wojskowo dyplomatyczny z klanem Federation Attack Division. Jesteœmy od tej pory ich przyjació³mi i sojusznikami.

 

oto text dokumentu.

 

M.I. and FAD Alliance.

This document is a guarantee of good will and friendly relations between
Mobile Infantry (M.I.) and Federation Attack Division (FAD).

 

§1. Both M.I. and FAD agreed willingly to sign this treaty. No one forced any or both of those organizations to sign it.

 

The Diplomacy

§2. Mobile Infantry agrees to co-operate with Federation Attack Division in all terms of Diplomacy.

 

§3. Federation Attack Division agrees to co-operate with Mobile Infantry in all terms of Diplomacy.

 

Military Actions

§4. Together M.I. and FAD agree to co-operate in terms of Military actions in any games they are present.

 

§4 a. M.I. is bound not to open fire on FAD except Military Exercises, Friendly competitions or tournaments.

 

§4 b. FAD is bound not to open fire on M.I. except Military Exercises, Friendly competitions or tournaments.

 

§4 c. In case of situation threatening the survival of any party signing this treaty the other party is to assist it with necessary means.

 

§4 c 1. Situations threatening the survival of clan are: War and Hostile operations of hostile clan leading to weakening position and authority of a clan(s) signing this treaty.

 

§5. Both parties agree to conduct Military exercises leading to improving combat skills of each other.

 

§6. In case of War both sides are bound to wait with diplomatic action regarding ending conflict until the ally who was attacked or is attacking begins peace talks.

 

Additional Paragraphs

§7. Mobile Infantry welcomes new allies and promises to fulfill and keep to the promises that agrees to in this treaty.

 

§8. Federation Attack Division welcomes new allies and promises to fulfill and keep to the promises that agrees to in this treaty.

 

§9. Friendship and Co-operation are main ideas of this alliance.

 

§10. This alliance may be extended into additional clans after the sides who already signed this alliance agree to accept new members into this treaty.

 

Signatures of Leaders:
FAD Leader: Fleet Admiral Omega of Federation Attack Division
M.I. Leader: Field Marshal Malecki of Mobile Infantry

 

MI - NF War: 2008 along with NA

D~D (Dark Demons) wanted to make peace at any cost between M.I. and NA .

 

I told Mastrada that if he wants peace so badly then simply he has to force NA to surrender on my terms.

 

"My troops put plenty of fuckin efforts into that War, and now their efforts would go to waste? Never. If you want peace then force NA to surrender on M.I. Terms".

 

We'd demanded reduction of their forces, limit on number of total troops, internal politics of NA would have to be under M.I. supervision, external politics also, plus NA would declare that war was theirs and only their fault (which was true)

 

M.I. Rules:

Dyrektywy Klanu:
Dyrektywa nr 1

Członkowie M.I. nie mogą bez wyraźnego powodu użyć siły - zbiorowo lub indywidualnie- przeciwko współbraciom

 

Dyrektywa nr 2

Każdy członek klanu ma obowiązek zarejestrowania się na forum.

 

Dyrektywa nr 3

Jeżeli jakiś członek zechce odejść z M.I. ma obowiązek powiadomić swojego dowódcę , współbrata który go rekrutował bądź samego przywódcę klanu

 

Dyrektywa nr 4

Jeżeli personel dostanie wezwanie pomocy od sprzymierzonych oddziałów ma obowiązek udzielić wszelkiej możliwej pomocy

 

Dyrektywa nr 5

Oddziały które zauważą nie sprzymierzone jednostki mają prawo je zniszczyć jeżeli będą próbować zaczepnych działań

 

Dyrektywa nr 6

Wszelkie spory między członkami Klanu rozstrzyga jednoosobowo zwierzchnik Klanu. W sytuacjach nadzwyczajnych zwierzchnik Klanu może.

powołać Radę Klanową, z głosem rozstrzygającym kwestie sporne.

 

M.I. Ranks:
Szeregowy
Recruit/Private

 

Starszy szeregowy
Lance Corporal


Kapral

Corporal

 

Plutonowy

Master Corporal

 

Sierżant

Sergeant class II

 

Starszy sierżant

Sergeant class I

 

Chorąży

Warrant Officer

 

Podporucznik

2nd Lieutenant

 

Porucznik

Lieutenant

 

Kapitan

Captain

 

Major

Major

 

Podpułkownik

Lieutenant-Colonel

 

Pułkownik

Colonel

 

Generał Brygady

Brigadier General

 

Generał Dywizji

Major General

 

General Armii

General

 

Marszałek Klanu

Field Marshal of Clan

 

M.I. Command Structure:
Wzorem wojskowym wprowadzam podział klanu na jednostki wojskowe.

 

Pułk

Najniższą jednostką jest Pułk - 2 Ludzi. ( Tutaj dyktowana jest ta liczba niskim stanem osobowym armii ). oznaczenie pułku - III.

 

Brygada

Z dwóch Pułków Składa się Brygada - 4 ludzi - W przypadku niemożności osiągnięcia pełnego stanu Brygady takowa jednostka może posiadać 3 ludzi. - Oznaczenie Brygady - X

 

Dywizja

Dwie Brygady połączone mogą zostać w Dywizję - 8 ludzi. - oznaczenie XX

 

Min. 2 Brygady nie połączone w dywizję, lub 2 dywizje stanowią Korpus - XXX ( bez skojarzeń panowie )
Podpunkt 1. Korpusu - Korpus składa się maksymalnie z 3 jednostek ( Z samych pułków nie może ( max. 1 samodzielny pułk w korpusie )).
Podpunkt 2. Korpusu - Możliwe Kombinacje jednostek:
a) 2 Brygady/Dywizje ( Korpus 2-brygadowy/dywizyjny )
b) 1 Dywizja, 1 Brygada ( Korpus Dywizyjno-Brygadowy )
c) 1 Pułk, 2 Brygady/Dywizje ( ewentualnie 1 Brygada i 1 Dywizja ) - Korpus Mieszany
d) 3 Brygady/Dywizje - Korpus Pełny - 3 Dyw/Bryg.

 

Armia

Na armię składają się jednostki różnych rozmiarów i typów - Oznaczenie XXXX
Armię stanowi 4 Dywizje minimum - Tutaj kombinacja korpusów nie konieczna ( jeśli występuje to nie ma wielkiego znaczenia ). Skład jednostek - wszystkie szczeble niższe.

 

Grupa Armii

Grupa Armii - Min. 2 Armie obojętnie jakiego składu - XXXXX

 

Teatr Działań - Wszystkie grupy armii w danej grze przynależące do klanu ( Dana gra też może być uznana za teatr działań ). oznaczenie - XXXXXX

 

War Rules:
Objaśnienie dla wszystkich aby wiedzieli jak my prowadzimy wojnę.

Art. 1. Wojna zaczna się zwykle od jakiejś politycznej burdy wszczynanej albo przez Marszałka albo przez drugą stronę.

 

A.1. ustęp 1. Okazyjnie M.I. idzie na wojne w ramach pomocy sojusznikom.

Art.2. W dniu po rozpoczęciu wojny lub dzień przed ogłaszana jest mobilizacja powszechna wszystkich żołnierzy M.I.

 

A.2.u.1. Żołnierze nie mogący wziąć udziału w wojnie lub czasowo nie mogący przystąpić do mobilizacji powinni zgłosić swoją niedyspozycję/nieobecność itp. do dowództwa klanu  podając przyczynę ( jeśli to sprawa sercowa to przynajmniej podać przybliżoną przyczynę jeśli nie chce o tym mówić ) i eventualny czas powrotu do służby.

 

A.2.u.2. Mobilizacja ogłaszana jest na forum w stosownym poście i na GG jeśli niektórzy żołnierze nie zachodzą zbyt często na forum.

 

A.2.u.3. Mobilizację rozumie się przez zwiększenie aktywności w BC oraz częste pokazy siły w BC, a także zwiększenie gotowości bojowej wojsk M.I.

 

A.2.u.4. Żołnierze mobilizowani dostają przydziały do jednostek - Pułków, Brygad, Dywizji, a także dostają przydzielony okręt którym na czas wojny będą walczyć.

 

Art.3. Po zmobilizowaniu wojsk rozpoczynają się rajdy na terytorium przeciwnika celem prowokacji do uderzenia na nasze własne servery.

 

A.3.u.1 - W większości wypadków dochodzi do głównego uderzenia wszystkimi siłami na server wroga i wydanie im walnej bitwy.

 

Taktyka walki - Generalną taktyką walki wojsk M.I. w czasie wojny jest frontalne uderzenie masowe.

 

Doktryną walki M.I. jest Lokalna przewaga w ilości żołnierzy. Nawet jeśli oni mają więcej żołnierzy ogólnie to nie mogą przecież poświęcić ich wszystkich w jednej bitwie. Szczególnie że 90% klanów to klany międzynarodowe rozsiane po całym świecie w różnych strefach czasowych.  My w M.I. mając jedną strefę czasową możemy efektywnie wydać bitwę w większej liczbie żolnierzy.

 

Taktyką w czasie walki jest atak min. 2 żołnierzy na jednego przeciwnika. Generalnie jednak używani są wszyscy żołnierze do walki z pojedyńczymi przeciwnikami. Otóż polega to na łatwiejszej eliminacji wroga z pola walki. Nieważne kto zaliczył trafienie. Ważne że przeciwnik poległ i następnego można tak samo szybko wyeliminować.

 

Postępujcie zgodnie z tymi zaleceniami a każdą wojnę wygramy.

 

Chwała M.I.!

 

Chronicle of M.I.:
9 stycznia roku 2007 Początek  wojny z sojuszem =NF=
9 stycznia 2007 Pierwsza bitwa z NF zakończona wygraną M.I.
13 stycznia 2007 zawieszenie broni między M.I. a NF
28 stycznia 2007 złamanie zawieszenia broni przez NF i wznowienie wojny.
4 luty 2007 Sojusz M.I. z FAD
5 luty 2007 zdrada FAD i rozpad koalicji między M.I. a FAD
15 luty 2007 Wprowadzenie dyrektyw klanu
9 kwietnia 2007 Początek wojny z NA.
Dzień 13 października 2008
Dekretem Marszałka Małeckiego zaczęła się wojna z Federation Empire

 

Banning of Multiclanning in M.I.:
Kierując się jak najlepszym interesem klanu Mobile Infatry, zakazuje się przynależności członków klanu M.I. do innych klanów w innych grach, bez względu na to czy Mobile Infantry jest obecna w danej grze.

 

Wieloklanowść szkodzi interesom M.I. przez nie rozwijanie w innych grach M.I. przez graczy wieloklanowych, którzy zamiast wspierać M.I. wspierają jakieś inne, mini klany lub organizacje nie mającego celu wyższego poza samą egzystencje w danej grze.

 

Mobile Infantry aspiruje do przeistoczenia się w klan wielogrowy lub społeczność graczy. Klan nie ma obowiązku być w danej grze aby gracz M.I. będący jednostką grającą w daną grę zaczął rozwijać tam jego filię/agenturę/teatr działań.

 

Rozwój M.I. jest celem najszlachetniejszym i najwyższym dla każdego żołnierza Mobile Infantry.

 

W wyniku wygrania opcji zakazującej wieloklanowości w ankiecie powszechnej M.I. ( 5 do 1 głosu ( 2 głosy na NIE unieważnione z racji opuszczenia M.I. przez graczy Laska i Deymosa ) dekret ten jest wprowadzony w życie.

 

Dekret wchodzi w życie natychmiast.

 

Marszałek Małecki - Naczelny Wódz M.I.

 

Mobile Infantry and Soldiers at War Alliance Document:

 

M.I. and SaW Alliance

 

This document is a guarantee of good will and friendly relations between
Mobile Infantry (M.I.) and Soldiers At War (SaW).

 

§1. Both M.I. and SaW agreed willingly to sign this treaty. No one forced any or both of those organizations to sign it.

 

The Diplomacy

§2. Mobile Infantry agrees to co-operate with Soldiers At War  in all terms of Diplomacy.

 

§3. Soldiers At War agrees to co-operate with Mobile Infantry in all terms of Diplomacy.

 

Military Actions
§4.  M.I. agree  do not open fire  to Saw except Military Exercises, Friendly competitions or tournaments.

 

§5. SaW agree  do not open fire  to M.I.  except Military Exercises, Friendly competitions or tournaments.

 

§6. In case of situation threatening the survival of any party signing this treaty the other party is to assist it with necessary means.

 

§7. Situations threatening the survival of clan are: War and Hostile operations of hostile clan leading to weakening position and authority of a clan(s) signing this treaty.

 

Additional Paragraphs

§8. Mobile Infantry promises to keep this treaty.

 

§9. Soldiers At War promises to keep this treaty.

 

§10. Friendship and Co-operation are main ideas of this alliance.

 

Signatures of Leaders:
Saw  Leader:  Vice Admiral Martok of Soldiers At War
M.I. Leader:   General Predator of Mobile Infantry

 

Contact:

Mobile Infantry Forums